Participa

La participació al projecte Pobles Vius es pot fer des de diverses sensibilitats e interessos:

  • Persones que viuen en entorns urbans i se senten atretes pel món rural com a lloc d’oci, estudi o vocació de vida.
  • Habitants dels pobles rurals de l’interior que tenen consciència i preocupació per la situació de despoblació i abandó del seu entorn socioeconòmic i que volen donar a conèixer les seues problemàtiques i les seus aspiracions per al futur.
  • Responsables i docents dels Centres Educatius de la Comunitat Valenciana que veuen el patrimoni rural dels nostres pobles com un àmbit digne de ser estudiat i conegut pels alumnes i com un entorn propici per al desenrotllament de certs continguts curriculars.
  • Responsables de les administracions locals d’àrees en risc de despoblació que volen difondre els recursos, atractius i valors del seu poble o comarca.

Segons les necessitats dels interessats, proposem la participació en les diferents activitats que es pretén desenrotllar a través del projecte Pobles Vius: eixides al territori, xarrades en els centres educatius i disseny de material divulgatiu dels municipis rurals.

Sin tens interés en participar pots escriure a poblesvius@gmail.com, indicant el teu nom, contacte, en quina activitat tens interés i per quin motiu. També pots cridar directament al responsable del projecte 601 37 62 23 (Yann Javier).