Una visió de les comarques rurals valencianes

Aquesta xarrada tracta de donar una visió general de les comarques de l’interior de la Comunitat Valenciana. Ens introduïm en les característiques geogràfiques i culturals dels diferents espais i també coneixem els seus principals recursos i atractius, així com els seus problemes socieconòmics més rellevants com són l’envelliment i la despoblació.

No ens quedem soles en l’enumeració de dades estadístiques i en una descripció freda dels espais rurals, sinó que oferim una visió crítica al mateix temps que positiva des del coneixement de la realitat a la qual pretenem acostar als alumnes. Aportem l’informació amb què comptem tant per l’estudi bibliogàfic previ com pels treballs de camp a les diferents comarques, per a poder contrastar-la amb la dels espais urbans del nostre territori i la dels espais rurals d’altres regions.

Per a fer la xarrada el més visual i didàctica possible ens servim de diferents recursos gràfics, estadístics, cartogràfics i audiovisuals. Donat l’enfocament que tenen totes les activitats del projecte Pobles Vius, com a ferramenta per a la divulgació i la promoció dels pobles i comarques valencianes en risc de despoblació, tractem de fer partícips a tots els alumnes mitjançant l’aportació dels seus propis coneixements i experiències, així com despertar el seu interés i la seua motivació per a acostar-se a conéixer els espais rurals més pròxims a la seua ciutat de residència.