Espais Naturals Protegits… benedicció o maledicció?

Si alguna cosa diferència els espais rurals dels urbans és la millor conservació dels elements naturals a causa d’una menor pressió antròpica al llarg del temps. Per això és pel que la major part de la superfície dels Espais Naturals Protegits es troba a les comarques rurals.

La qualitat ambiental d’aquests espais naturals és un recurs estratègic de les àrees rurals on es troben. No obstant això, el fràgil equilibri entre la seua conservació i l’explotació dels seus recursos fa que la declaració d’espais naturales protegits no sempre sigua benvinguda per part la població local.

En aquesta xarrada ens proposem donar una visió de conjunt dels Espais Naturals Protegits valencians, entendre el significat que té la declaració d’aquests espais i les seues implicacions, saber les diferents figures de protecció que existeixen, conèixer quins són els espais més representatius al nostre territori i apropar-nos una mica més en detall a algun Parc Natural important per a la comarca on es localitza: el PN de la Tinença de Benifassà, Penyagolosa, Serra d’Espadà, Puebla de San Miguel, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera, Serra de Mariola…

Per a fer la xarrada el més visual i didàctica possible ens servim de diferents recursos gràfics, estadístics, cartogràfics i audiovisuals. Donat l’enfocament que tenen totes les activitats del projecte Pobles Vius, com a ferramenta per a la divulgació i la promoció dels pobles i comarques valencianes en risc de despoblació, tractem de fer partícips a tots els alumnes mitjançant l’aportació dels seus propis coneixements i experiències, així com despertar el seu interés i la seua motivació per a acostar-se a conéixer els espais rurals més pròxims a la seua ciutat de residència.